Dit is een in-company sessie voorbehouden voor de BDO Interim Managers. Als je een gelijkaardige training wilt volgen (open sessie of in-company) kan je ons steeds contacteren.

Excel-documenten met invoergegevens van websites of backend-systemen verwerken, standaardrapporten maken gevolgd door het invoeren van gegevens in ERP-systemen (facturen, klantenorders, werkorders), …
Heel wat van deze ‘taken’ kunnen vandaag gemakkelijk geautomatiseerd worden door de business gebruiker. Jezelf dus. Samen zullen we 2 use cases uitwerken.

Met een ‘walkthrough’ van de volledige taak die we automatisch registreren met een taskmining software is de basis of het proces van de automatisering gekend.  Zo zijn de bewerkingen en verwerkingen binnen de verschillende applicaties, schermen en datavelden gekend.  Rest nog het toevoegen of aanvullen van de beslissingregels, indien die er zijn, samen met de afhandeling van de input/output van de gegevens en parameters.

Tijdens een dagvullende sessie zullen Walter Vanherle en Steven Laeremans u live tonen hoe taken / processen geautomatiseerd kunnen worden.

Inhoud

  1. Inleiding en beschrijving van de use cases
  2. Installatie van de RPA scriptontwikkelings-software (UiPath StudioX, Task Capture)
  3. Introductie op het maken van scripts met StudioX
  4. Case 1: automatisering met Studio X van een web-scraping (Wisselkoersen van internet) naar een factuur in MS Excel sheet factuur met data update en valuta conversie (individueel of klein team)
  5. Case 2: automatisering met Studio X van een op Excel gebaseerde lijst met bedrijfsreferentiegegevens en op KBO-website gebaseerde BTW-nummer controles (individu of klein team)
  6. Hoe organiseer je een automatiseringsproject binnen een organisatie: referentiecases, bepaling van de business case en tracking.
  7. Conclusies

Pedagogische aanpak

Tijdens deze eendaagse opleiding bieden we een afwisseling tussen theorie en praktijk. Tijdens de voormiddag gaan we dieper in op het kader en de aanpak, in de namiddag gaan we aan de slag met 2 cases waarop je individueel of in kleine groepjes je eerste RPA-project kan realiseren onder begeleiding van onze specialisten.

Praktisch

Je gaat zelf aan de slag met je eerste RPA-project op je eigen pc. Elke deelnemer moet bijgevolg een eigen Windows pc voorzien met een Microsoft Office installatie en moet de rechten hebben om software te installeren op deze machine.

Trainers

  • Walter Vanherle, Partner, BDO Digital, Service Area Leader of Process Analytics, Automation with A.I.
  • Steven Laeremans, Principal Consultant, BDO Digital, Process Automation with AI, Automatic Software Testing