Met de komst van Agile projectmethodes is het niet meer voor iedereen duidelijk wat de juiste aanpak is. Soms lijkt het alsof een Project Management methode een doel op zich is: ongeacht de context wordt er steeds voor dezelfde aanpak gekozen, of het nu Agile,  Waterfall of hybride is. Elke van de mogelijkheden is zeker waardevol maar het loont de moeite om bij aanvang van een project goed na te denken over de methode.

In deze eendaagse training “Project Management methoden” geven we u een kader om het geheel te begrijpen en lichten we enkele veelgebruikte methoden toe. We leggen kort uit wat Prince2®, PMI-PMBoK®, Agile en Scrum zijn en lichten de belangrijkste eigenschappen toe.

Zo bent u gewapend om, samen met uw collega’s, een weloverwogen keuze te maken van uw aanpak vanaf het begin van uw project.

Aanpak van de training

Deze eendaagse opleiding biedt een afwisseling tussen theorie en uitwisseling van ervaringen. De deelnemers projecteren de aangereikte theoretische elementen op hun realiteit en wisselen hun inzichten en ervaringen uit met de anderen.

Inhoud

  • Project levenscycli: onzekerheid- en complexiteitmodel, overzicht van de levenscycli: predictive – incremental – iterative – Agile, selectie van levenscycli
  • Wat is Prince2®: definities, 7 principes – 7 thema’s – 7 processen, documenten, PID (Project Initiation Documentation), procesmodel
  • Wat is PMoK® en de PMBoK® gids: definities, 5 procesgroepen – 10 kennisgebieden – 49 processen, documenten, PMP (Project Management Plan), procesmodel
  • Sterktes en zwaktes van Prince2® en PMBoK®: overzicht
  • Wat is Agile? Agile projectmanagement principes: Agile ≠agile, manifesto, principes
  • Scrum als voornaamste Agile project management framework: Agile ≠ Scrum, Scrum – Proces, Scrum team, Scrum ceremonies
  • Korte introductie Kanban als model om werk te beheren: principes, niet beperkt tot software ontwikkeling, Kanban borden

Trainer

Jan Cumps, Training Director BDO Academy

Scenario