Dit is een in-company sessie voorbehouden voor de BDO Interim Managers. Als je een gelijkaardige training wilt volgen (open sessie of in-company) kan je ons steeds contacteren.
In januari 2021 publiceren Rudi Francken en Tim Vermeiren het boek “Adaptieve Intelligentie – lichter leven slimmer werken ”. In dit gratis Webinar delen zij hun inzichten over het vermogen om je aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Onze maatschappij versnelt en we kunnen moeilijk volgen. We worden geconfronteerd met een overvloed aan prikkels, meer digitalisering en alsmaar krachtigere veranderingen, zowel op ons werk als in onze ruime samenleving. Deze drukke werk- en levensmodus vraagt meer en meer energie en heeft negatieve effecten op ons lichaam, ons brein en onze levenskwaliteit. Op die manier ondermijnen we ons menselijk potentieel en ons vermogen om plezier te ervaren en successen te boeken.

Maar dat hoeft niet zo te zijn. Tijdens deze keynote zoomen we in op volgende vraag: Hoe kunnen we lichter leven en slimmer werken in dit nieuwe normaal? We ontdekken samen dé kerncompetentie van de 21e eeuw: adaptiviteit of adaptieve intelligentie: het vermogen je aan te passen aan veranderende omstandigheden, om krachtdadig, stabiel en tegelijk flexibel in het leven te staan.

We nodigen je uit om samen de vijf principes van AQ te ontdekken, met daarbij telkens een verhelderende duiding en technieken om concreet aan de slag te gaan. Dit AQ-canvas gaat dus niet over een exacte wetenschap, maar over een systematisch, dynamisch en organisch geheel. AQ, lichter leven en slimmer werken motiveert en helpt je om te evolueren van vermoeidheid naar energie, van overvloed naar essentie, van afleiding naar leiding, van disbalans naar balans en van vaste mindset naar groeimindset. Kortom, van te weinig tijd naar meer levenskwaliteit.

Rudi Francken en Tim Vermeire

“Vanuit bevindingen uit de neuro- en biowetenschappen, de psychologie en de sociale bedrijfskunde alsook vanuit onze jarenlange ervaring met mensen in alsmaar veranderende omstandigheden bieden we een positief canvas om met AQ aan de slag te gaan, gesteund op vijf principes. Deze principes hebben geen hiërarchische structuur, maar volgen wel een logische opbouw om je adaptieve intelligentie aan te scherpen.” (Rudi Francken en Tim Vermeire)