Annuleringsvoorwaarden

  • Inschrijvers hebben het recht om hun deelname aan een training geheel of gedeeltelijk te annuleren. BDO staat schriftelijke annuleringen toe (e-mails worden geaccepteerd). Houd er rekening mee dat BDO telefonische annuleringen niet accepteert. De geregistreerde annuleringsdatum is de datum waarop BDO de schriftelijke kennisgeving ontvangt. De annuleringskosten bedragen (in % van de overeengekomen prijs) :

    • meer dan 15 werkdagen (drie kalenderweken) voor de aanvang van de opleiding: geen kosten
    • 15 tot 7 werkdagen voor de aanvang van de opleiding: 50% verschuldigd
    • minder dan 7 werkdagen voor de aanvang van de opleiding: 100% verschuldigd.
  • Om kosten te vermijden, kan de annulerende deelnemer een vervanger zoeken. Aan een dergelijke vervanger zijn geen kosten verbonden indien BDO hiervan voor aanvang van de opleiding op de hoogte is gesteld en indien de vervanger naar het oordeel van BDO voldoet aan de toelatingscriteria. Vervanging na aanvang van de opleiding is niet toegestaan en in dat geval is een annulering verschuldigd.

  • Uitstel van een inschrijving naar een latere sessie van dezelfde opleiding wordt op dezelfde manier beschouwd als een vervanging en dezelfde voorwaarden zijn van toepassing, op voorwaarde dat het uitstel geldt voor de eerstvolgende beschikbare opleidingssessie. Uitstel naar latere sessies in de toekomst wordt beschouwd als een annulering en is onderworpen aan dezelfde opzegtermijnen.