Logistieke dienstverleners die optreden als globale aansprakelijke vertegenwoordiger worden geconfronteerd met diverse verplichtingen op het gebied van btw en douane.

INHOUD

In deze opleiding komt onder meer het volgende aan bod:

 • Btw-registratie in België
 • Types btw-registratie voor buitenlandse belastingplichtigen
 • Globale aansprakelijke vertegenwoordiging 796.5
  • Beoogde transacties
  • Formaliteiten
  • Aftrekbare btw
  • Voorbeelden en oefeningen
  • Het sectorakkoord: beperking hoofdelijke aansprakelijkheid
  • Bewijs van transport: wettelijke vermoedens
 • Globale aansprakelijke vertegenwoordiging 796.6
  • Het btw-entrepot: welke goederen en plaatsen
  • Beoogde transacties
  • Formaliteiten
  • Aftrekbare btw
  • Voorbeelden en oefeningen

TIJDSDUUR

Deze opleiding is opgesplitst in 2 sessies van ongeveer een halve dag, maar kan ook in één hele dag gegeven worden (met één uur middagpauze). Ervaring leert ons dat er een grotere retentie van de leerinhoud bij de cursisten is indien de training in 2 halve werkdagen gegeven wordt.

Deze opleiding kan tijdens de kantooruren georganiseerd worden, waarbij de precieze datum(s) en tijdstip(pen) in samenspraak met u en onze docent kunnen worden bepaald.

INTERACTIEF

Deze opleiding wordt volledig op maat van uw onderneming uitgewerkt. Een grote focus gaat namelijk naar interactiviteit waarbij praktische voorbeelden uit de activiteiten van uw onderneming worden besproken.

Gelieve er daarom rekening mee te houden dat per opleiding maximaal tien personen kunnen deelnemen. Uit ervaring weten we namelijk dat deze grootte van de groep waarborgt dat de interactie tussen de cursisten en docent optimaal kan verlopen. Indien er interesse is voor meer dan tien personen, bekijken we graag met u hoe meerdere sessies ingepland kunnen worden.

LOCATIE

Vanzelfsprekend kan deze opleiding zowel online als fysiek doorgaan. Voor de fysieke leermomenten te faciliteren kan onze docent zich verplaatsen naar uw onderneming, maar men kan ook beroep doen op het uitgebreid kantorennetwerk van BDO, verspreid over heel België. Hierbij zal er steeds rekening gehouden worden met de op het moment geldende coronamaatregelen in uw regio.