Prosci Practitioner Certification

Dit is een in-company opleiding die door The People Side of Change gefaciliteerd wordt. Meer info over hen vindt u via deze link.

Prosci’s Change Management Certification Program is een interactieve, 3-daagse leerervaring waar deelnemers kennis, vaardigheden en tools krijgen om veranderinitiatieven succesvol te (bege)leiden. Gedurende het trainingsprogramma, passen we de Prosci methodiek toe op een actueel project. Aan het einde van het programma heb je een eerste opzet gemaakt voor de veranderaanpak en kan je dit na de training als basis gebruiken.

Wie kan deelnemen

Prosci’s Change Management Certification Program is zeer geschikt voor iedereen die verantwoordelijk is voor verandering. Deelnemers hebben hebben o.a. de volgende rollen:

 • Change leaders
 • Project managers
 • IT professionals
 • Project team leden
 • Change management uitvoerenden
 • Continuous improvement specialisten
 • HR-professionals
 • Organisatieontwikkeling professionals

Leerdoelen

Tijdens het programma leren deelnemers:

 • Change management te definiëren
 • De waarde van de change manegement te vertellen
 • Het Prosci ADKAR® Model voor individuele verandering toe te passen
 • Het Prosci 3-Phase Process voor organisatieverandering toe te passen
 • De rollen die bijdragen een verandersucces te activeren
 • De basis te leggen voor een Change Management Plan voor een actueel project

Deelnemers verkrijgen door dit programma, onder andere:

 • De Prosci Certified Change Practitioner certificering
 • Toegang tot de Prosci change management tools
 • HRCI, PMI en CCMP credits (beschikbaar in specifieke landen)

Agenda

Dag 1

 • Welkom en introductie
 • Foundation
 • PCT model
 • ADKAR model
 • Prosci 3-fasen proces
 • Fase 1 – aanpak voorbereiden
 • Kennis check

Dag 2

 • Review Dag 1
 • Fase 1 – Aanpak voorbereiden
 • Fase 2 – Veranderingen leiden
 • Kennis check

Dag 3

 • Review Dag 2
 • Fase 2 – Veranderingen leiden
 • Fase 3 – Resultaten onderhouden
 • Presentaties
 • Volgende stappen & evaluatie
 • Certificatie