Zorg voor een vlotte transitie van PLDA naar DMS

Ondertussen is duidelijk dat de transitie van PLDA naar DMS heel wat achterstand opgelopen heeft. De startdatum was voorzien vanaf 30 september 2023 maar is ondertussen bijgesteld tot 31 mei 2024.

Om je op de hoogte te houden van alle veranderingen organiseren we een vervolgopleiding over deze overgang.

Wat houdt deze sessie in?

  • praktische casussen met voorbeelden en toelichting van diverse aangiften gemaakt in de testomgeving
  • de belangrijkste wijzigingen in de douaneaangiften waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen het huidig enig document en de komende aangiften. Hoe weerspiegelen deze gegevens zich?
  • de herziene bijlage B van de Gedelegeerde Verordening voor het opstellen van douaneaangiften
  • de inhoud van de aangepaste website van de AADA waar info over de gegevenselementen te vinden is

Hoe ziet de huidige tijdslijn rond DMS & AES eruit?

Voor de implementatie van IDMS heeft de Dienst Automatisering van het Departement Informatiemanagement een uitroltermijn vastgelegd die loopt van 28 februari 2024 t/m 31 mei 2024.

Als datum voor de implementatie van AES in België voor wat de uitvoerformaliteiten betreft, heeft de Dienst Automatisering van het Departement Informatiemanagement als datum 17 april 2024 vooropgesteld.

In overeenstemming met de Europese modaliteiten voor het Business Continuity Plan, is er een overgangsperiode voorzien waarbinnen de marktdeelnemers moeten overstappen naar AES. Deze overgangsperiode loopt definitief af op 30 augustus 2024.

Of dit allemaal haalbaar is, is uiteraard nog maar de vraag.  Maar één ding staat vast, ooit zullen we de overstap maken!

Dit vonden deelnemers van onze vorige DMS-sessie

De DMS-training van BDO bood ons een duidelijk beeld van de wijzigingen die ons te wachten staan in het douanelandschap. Daarnaast liet de training ons al eens ervaren hoe een aangifte er in de toekomst zal uitzien.

Carl Roels, Essers

De training van BDO Customs Academy over de wetgeving rond DMS was bijzonder leerrijk en is vooral ook noodzakelijk voor iedereen die in dit vak actief is.

De presentatie door de docenten was zeer gedetailleerd, helder en overzichtelijk. Net zoals het samengestelde handboek dat kan dienen als belangrijke leidraad. Daarbovenop maakte de interactie tussen cursisten en docenten het extra interessant.

Ik kan de trainingen die BDO Customs Academy organiseert aan iedereen aanbevelen die actief is in deze boeiende sector. Ik kijk nu al uit naar een vervolg in 2024!

Toni Schmitz, Kuehne & Nagel NV

DMS komt ondertussen zeer dichtbij. Door de hoeveelheid aan informatie beschikbaar was het een hele uitdaging om door de bomen het bos te zien in de grote overvloed aan richtlijnen.

BDO heeft tijdens deze sessie een zeer verhelderend kader kunnen scheppen. Dankzij de ervaringen en inzichten van de experts hebben ze een framework aangeboden met ruimte voor een duidelijke structuur binnen het grote scala aan gegevenselementen, groepen, sets en bijvoegsels.

Ondanks dat er nog veel werk aan de winkel is voor alle betrokken partijen bij DMS, heeft deze training er voor gezorgd dat we dit nieuwe systeem met een positieve mindset kunnen verwelkomen.

Bianca Capellen, DHL Aviation - Brussels Hub