Naast de goederencode, het tarief en de oorsprong bepaalt er nog een ander element het bedrag aan rechten dat je eventueel moet betalen bij invoer van goederen: de douanewaarde. Hiervoor is vaak de transactiewaarde belangrijk. Maar hoe bereken je die? Welke bedragen hoeven niet opgenomen te worden? Welke net weer wel? Je wil natuurlijk een juiste aangifte doen, zonder te veel te betalen.

In deze module komen alle elementen over de douanewaarde aan bod. We staan niet enkel stil bij de waardebepaling bij invoer, maar nemen ook de statistische waarde bij uitvoer onder de loep. Daarnaast tonen we je hoe je de nodige documentatie correct invult om een juiste aangifte te doen.

Tijdens deze training leer je meer over:

  • je verplichtingen als aangever
  • de waardevakken van het Enig document
  • het bepalen van de statistische waarde
  • het bepalen van de douanewaarde
  • de transactiewaarde en de prijs van de goederen
  • bijtellingen en Aftrekposten
  • overige methoden voor de vaststelling van de douanewaarde
  • de waardebepaling in het kader van een bijzondere douaneregeling
  • het invullen van een aangifte DV1