Het is een understatement om te stellen dat de logistieke wereld een zeer belangrijke rol speelt in de regeling van internationale handel, en dat zij een steeds grotere verantwoordelijkheid hier in opneemt. Onder meer door de eisen die de industrie stelt aan een snelle en efficiënte afhandeling, komen logistieke spelers steeds meer in aanraking met reguleringen die van overheidswege worden opgelegd. Exportcontrole vormt er zo één van.

Via exportcontrole bepaalt de overheid welke goederen al dan niet uit- of doorgevoerd mogen worden naar andere bestemmingen in de wereld. Het gaat hier over zogenaamde “strategische goederen”, die gebruikt worden voor de productie en ontwikkeling van militaire producten en massavernietigingswapens.

De laatste jaren wordt er zowel op Europees als op internationaal niveau steeds meer en meer gekeken naar de rol die de logistieke wereld kan en moet spelen in de uitvoering van deze exportcontrole. Door groeiende verantwoordelijkheden wordt ook de betrokkenheid van dienstverleners groter, en stijgt het risico op een overtreding van exportcontrolewetgeving en andere daarmee verbonden regelgevingen (zoals bijvoorbeeld internationale sanctieregelgeving).

Dit seminarie geeft u als logistieke dienstverlener meer info over wat exportcontrole juist inhoudt, en op welke manier u maatregelen kan treffen om de risico’s die hiermee verbonden zijn, te beperken.