Wanneer kan je gebruikmaken van de (voordelige) regelingen omtrent herkomst en oorsprong? Aan welke formaliteiten moet je voldoen? Wat zijn de risico’s? En hoe kan je voordeel behalen?

‘Herkomst’ en ‘oorsprong’ zijn twee belangrijke douanebegrippen die meer dan eens met elkaar worden verward. Enerzijds moeten op basis van de oorsprong van de goederen al dan niet rechten worden betaald, anderzijds ben je als verkoper mogelijks verplicht om je koper een preferentieel of niet-preferentieel certificaat te bezorgen.

De oorsprongsregels zijn bovendien best ingewikkeld. Bovendien verschillen de regels voor preferentiële oorsprong van die voor niet-preferentiële oorsprong. En wat dan met de oorsprong van samengestelde producten?

Wellicht kan ook jouw bedrijf geld besparen door de regels rond de herkomst en oorsprong van goederen slim in te zetten. Tijdens deze training leggen we je de spelregels grondig uit en gaan we samen met jou na hoe je voordeel behaalt. We leggen je ook uit met welke landen de EU akkoorden heeft en waar je die kan raadplegen. Ten slotte kijken we vooruit naar de vrijhandelsakkoorden die je in de toekomst mag verwachten.

Tijdens deze training komen onder meer volgende onderdelen aan bod:

  • Het verschil tussen herkomst en oorsprong
  • Het verschil tussen preferentiële- en niet-preferentiële oorsprong
  • De diverse handelsakkoorden
  • De vereiste certificaten
  • Het verschil tussen een oorsprongscertificaat en een leveranciersverklaring
  • De oorsprongscriteria
  • Mogelijke vereenvoudigingen
  • Geregistreerde exporteur: het REX-systeem
  • Cumulatie en de financiële voordelen
  • Een blik op de toekomst