BDO Customs positioneert zich als kwaliteitsvolle partner in het aanbieden van een e-learning oplossing, gericht op competentiemanagement binnen bedrijven.

WAT VERSTAAN WE ONDER COMPETENTIEMANAGEMENT?

Belangrijk om te begrijpen, is dat BDO Customs Academy met dit platform niet louter online cursussen aanbiedt. We gaan namelijk veel verder dan dit, want mensen maken een bedrijf. Onze werkwijze maakt het mogelijk om gebruikers mee te nemen in een leertraject dat rekening houdt met de eigen noden en neemt de zorgen hierover weg uit ondernemingen. Hiervoor doen we beroep op een combinatie van drie principes: competentiescreening, het bepalen van leerdoelen en adaptief leren.

INHOUD

De inhoud van het ‘BDO-Academy’-platform is geen statisch gegeven. Er kunnen na overleg steeds modules worden toegevoegd om het aanbod te laten groeien, zodat het een altijd ontwikkelend aanbod bevat. Zo kunnen er bijvoorbeeld ook kleinere ‘stand alone’-modules worden toegevoegd.

Dit dynamisch gegeven maakt het onder meer mogelijk om het principe van microlearning toe te passen. Microlearning is een strategie die zeer gericht vaardigheden en kennis in een beperkte tijdspanne kan bijbrengen zodat er op snel veranderende situaties kan ingespeeld worden, bijvoorbeeld in het kader van projectwerk of snel veranderende technologie.

De inhoud van de modules aangeboden door BDO wordt up-to-date gehouden. Actualisatie van deze inhoud naar aanleiding van wettelijke of andere wijzigingen kunnen plaatsvinden in de backend van het platform, waardoor deze wijzigingen geen verdere invloed hebben op de opleidingen.

COMPANY BRANDED

Alhoewel het geen noodzakelijkheid is, is het de doelstelling om het platform in de eigen visuele identiteit van de onderneming op te zetten. Zo zal het ‘BDO-Academy’-platform gepercipieerd worden als ware het een eigen opleidingsomgeving.

BEREIKBAARHEID

Aangezien dit een cloudoplossing is, is het platform vanaf iedere webbrowser bereikbaar en hoeft u zich geen zorgen te maken over de noodzaak van een lokale hosting. Ons platform voorziet een veilige hosting in de EU waarbij dagelijks een back-up van de productieomgeving gemaakt en opgeslagen wordt in een datacenter. Een SSL-certificaat zorgt bij het in- en uitloggen voor extra beveiliging van informatie over de deelnemers.

RAPPORTERING & BEGELEIDING

Rapporten over de vooruitgang en scores van de gebruiker, kunnen actief opgevolgd worden. Zo kan er met de gebruiker meegelopen worden in hun opleidingstraject en kan de voortgang bijvoorbeeld mee opgenomen worden in het periodieke zelfontwikkelings- en/of evaluatiegesprekken.

Ook kan er aan iedere gebruiker een actieve begeleider toegekend worden. Indien er vragen naar boven komen, kunnen die op deze manier bijvoorbeeld rechtstreeks bij diens verantwoordelijke terecht komen.

DEMO

Interesse in een voorstelling van het platform waarin bovenstaande en overige functionaliteiten nader kunnen worden toegelicht? Neem dan zeker contact met ons. Wij plannen graag een sessie met u in voor een demovoorstelling.