Als een onderneming bepaalde diensten wil leveren aan de overheid, dan moet zij de regelgeving voor overheidsopdrachten naleven. Het strikt naleven van de specifieke regels en procedures is daarbij cruciaal. De training “Wetgeving overheidsopdrachten” biedt een introductie in de wetgeving overheidsopdrachten en gaat dieper in op de praktische begrippen en de procedurekennis.

Dit is vooral een praktische training – heel hands-on en niet té juridisch – die je inzicht zal geven in de terminologie, de verschillende plaatsingsprocedures en de bijhorende stappen, de selectie- en gunningscriteria en heel wat praktische aspecten.

Doelgroep

 • (Interim) Managers die actief zijn binnen of nauw samenwerken met:
  • Procurement
  • Legal
  • CFO, Finance
 • Sales Managers met klanten in de publieke sector
 • Managers die hun aankopers goed willen opvolgen en challengen

Inhoud

Volgende topics komen o.a. aan bod:

 • Wat is een overheidsopdracht
 • Overheidsopdracht of concessie
 • Wetgevingen die van toepassing zijn
 • Welke artikels zijn van toepassing voor diensten, leveringen of werken
 • Verschillende procedures
 • Modaliteiten
 • Verloop van een procedure
 • Duurtijd van de opdracht
 • Herhalingsopdrachten
 • Kortingen
 • Percelen/gedeelten/varianten/opties
 • Selectiecriteria
 • het UEA of Uniform Europees Aanbestedingsdocument
 • Gunningscriteria
 • Indexatie
 • Borgtocht
 • Uitvoeringstermijnen
 • Beroepsprocedures
 • Betaling/voorschotten
 • korte introductie e-Procurement

Trainster

Anja Palmaerts, bestuurder APeXPRO, expert in procurement

Aanpak

Dit is een eendaagse training. Naast de toelichting van de verschillende topics – duidelijk gemaakt met concrete voorbeelden – behandelt Anja Palmaerts uitgebreid al uw vragen over specifieke situaties. Deze kan je vooraf doorgeven en op het moment zelf nog toelichten.

Iedere deelnemer ontvangt een digitale versie van het opleidingsmateriaal en een boekje over het omgaan met overheidsopdrachten.