Procesmodellering is een van de meest gebruikelijke manieren om processen te visualiseren en te begrijpen. Er bestaan vele triggers om processen te modelleren maar de aanpak en de visualisatie zijn gemeenschappelijk. Deze twee elementen – aanpak en visualisatie – zijn precies wat we in deze cursus zullen behandelen.

Aanpak van de training

Deze tweedaagse opleiding biedt een afwisseling tussen theorie en praktijk. Aan de hand van een casus worden de aangereikte elementen door de deelnemers een eerste maal toegepast en krijgt men een eerste individuele en groeps-feedback van de trainer.

De eerste dag zullen we een stapsgewijze aanpak voor het modelleren van processen uitleggen en trainen. De tweede dag behandelen we BPMN 2.0 en helpen we je om het resultaat van de eerste dag te vertalen naar een proces dat voldoet aan BPMN 2.0.

Inhoud

  • Inleiding tot procesbeheer: processen – standpunt van de klant – de procesmanagement cyclus – rollen en verantwoordelijkheden
  • Processen modelleren: doel van modelleren, componenten, proces architectuur – 4-stappenplan – modelleertechnieken
  • BPMN Inleiding: toepassing, principes – uitvoeringstalen en BPMN – situering – gepast niveau van BPMN binnen uw organisatie
  • BPMN sub-modellen: Process diagram – Collaboration Diagram – Conversation Diagram – Choreography Diagram
  • BPMN Basis categorieën: Flow objecten – Connector objecten – Artifacts – Data – Swimlanes
  • BPMN geavanceerde elementen: Flow objecten – Connector objecten – Artifacts – Data – Swimlanes

Trainer

Eddy Janssen, Trainer/Partner BDO Advisory

Scenario